top of page

Op zoek naar een grondwerker regio West- of Oost-Vlaanderen?

Grondwerken kunnen heel gevarieerd zijn. Een grondwerker zorgt voor de voorbereiding van de aanleg van kabels, buizen, groen, wegen, woningbouw of het reinigen van grond.


Een grondwerker doet het voorbereidende werk zoals sleuven of geulen graven en de grond klaarmaken voor bouw of sanering. Daarnaast geeft hij de kraanmachinist instructies om hem te ondersteunen tijdens het graafwerk.


Een grondwerker heeft een uitgebreid takenpakket: slopen, waterwerken, baggeren, rioolwerk, sleuven graven, lantaarnpalen, damwanden, straatkolken en duikers plaatsen, beschoeiingen zetten, bouwkavels afgraven, grond ophogen en egaliseren, kruipruimtes uitgraven, bermen, taluds en aardebanen afwerken, leidingen controleren, …


Op zoek naar iemand voor grond- en graafwerkzaamheden regio West- of Oost-Vlaanderen? Contacteer Grondwerken De Weerdt voor een vrijblijvende offerte.

コメント


bottom of page